YÖNETMELİK

11. DOĞRUDAN PAZARLAMA ÖDÜLLERİ

AMAÇ ve KAPSAM

DPİD (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği), yılda bir kere Doğrudan Pazarlama kampanyalarının değerlendirildiği Doğrudan Pazarlama Ödülleri düzenler.

DPİD, doğrudan pazarlamayı hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın almaya teşvik eden, somut, davetkar, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen pazarlama iletişim faaliyetleri olarak tanımlar.

Doğrudan Pazarlama Ödülleri, Doğrudan Pazarlama sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, bilinirlilik yaratmak, doğrudan pazarlama kavramlarının yerleşmesini sağlamak, doğrudan pazarlama yöntemlerinin daha çok kullanılmasına teşvik etmek, doğrudan pazarlama alanında çalışanları motive etmek ve özgün başarıları belgelemek, doğrudan pazarlama uygulamalarının kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir.

Yarışmanın temel amacı, ticari etkinliği yüksek olan, ölçülebilir, sonuç getiren doğrudan pazarlama projelerini seçerek ödüllendirmektir. Doğrudan pazarlama projelerinin hedefi markalara pazarlama hedeflerine ulaşmada yardımcı olmaktır. Bunu yaparken doğru hedef kitleye, doğru mesaj ile giderek sonuçları ölçülebilen kampanyalar tasarlar ve uygular. Doğrudan pazarlama projelerinin stratejisi, yaratıcılığı, uygulanabilir oluşu ve sonuçları yarışmada değerlendirilir.

KATILIM KURALLARI

 • 1) Bu yarışma doğrudan pazarlama alanında proje üretmiş ve uygulamış tüm ajanslara açıktır. Türkiye'de ve KKTC'de faaliyet gösteren ve DPİD üyesi olan veya olmayan tüm doğrudan pazarlama ajansları, interaktif ajanslar, etkinlik ajansları, halkla ilişkiler ajansları, kurumsal sosyal sorumluluk ajansları, reklam ve medya ajansları, sosyal medya ajansları katılabilir.
 • 2) Yarışma başvurusu sadece ajanslar tarafından yapılır, marka ve hizmet sahiplerinden gelen başvurular kabul edilmez. Ancak tüm katılımcıların, başvurdukları işler için müşterilerinden gerekli onayları almış oldukları kabul edilir. Aksine oluşabilecek durumlardan, tamamen katılımcılar sorumludur ve DPİD'e bu konuda herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 • 3) Aynı iş, uygun olduğu koşullarda, birden fazla kategoride yarışmaya katılabilir. Bu durumda her bir kategori için ayrı ayrı katılım ücreti ödenir.
 • 4) Farklı ajanslar farklı alanlarda aynı projeyle katılabilirler (ör. A markasının lansman kampanyasının entegre online medya uygulamalarıyla Y ajansı interaktif kategoride, lansman etkinliği ile Z ajansı etkinlik pazarlaması alanında katılabilir).
 • 5) Markaların uluslararası açılımı adına yurt dışında gerçekleştirdiği, Türkiye’ye veya KKTC'ye katma değer sağlayan projeler, yarışmaya ilgili kategoriden katılabilir. Bu durumda, yurt dışında gerçekleştirilen uygulamada hizmet veren ajansın Türkiye'de veya KKTC'de faaliyet gösteriyor olması ve projenin Türkiye’den veya KKTC'den yönetilmiş olması şarttır.
 • 6) Katılımcılar başvuru konusu projenin tüm içeriğinden ve sağlanan verilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. Jüri, tüm değerlendirme aşamalarında, sağlanan bilgilerin geçerliliğine ve doğruluğuna yönelik ek belge, görsel, vb. belge talebinde bulunabilir. Başvuru içeriklerinde kullanılan dilin Türkçe olması gerekliliği aranmaktadır.
 • 7) Yarışmaya, 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemi içinde gerçekleşmiş doğrudan pazarlama projeleri katılabilir.
 • 8) Yarışma katılımları 16 Ocak 2019 – 11 Şubat 2019 tarihleri arasında www.dpodulleri.org adresinden yapılır.
 • 9) Katılım ücretleri her bir katılım için KDV dahil olarak aşağıda belirtilen şekildedir:
  • 16 Ocak 2019 - 23 Ocak 2019 tarihleri arasında:
  • DPİD üyeleri için 350 TL, DPİD üyesi olmayanlar için 400 TL.
  • 24 Ocak 2019 - 10 Şubat 2019 tarihleri arasında:
  • DPİD üyeleri için 400 TL, DPİD üyesi olmayanlar için 450 TL.
  • 11 Şubat 2019 tarihinde:
  • DPİD üyeleri için 450TL, DPİD üyesi olmayanlar için 500TL.
 • 10) Kayıt bedelleri, yarışma sitesinde belirtilen banka hesabına havale veya EFT yolu ile ödenir.
 • 11) Aynı proje için birden fazla ajans farklı uygulamalarla başvurmuşsa, jüri iş sahibi markadan onay isteyebilir.
 • 12) Jürinin katılımları doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve doğruluğunu denetleme hakkı vardır.
 • 13) Proje başvuru formundaki bilgilerin, ölçümleme adına kaynaklarla örtüşmediğinin tespiti durumunda, DPİD bu bilgileri değerlendirmeye almama ve başvuruyu geçersiz sayma hakkına sahiptir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.
 • 14) Yarışma dahilinde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser olarak tanımlanan ve katılımcılar tarafından üretilmiş, yaratılmış, geliştirilmiş her türlü fikir, tasarım, uygulama, proje vb. gibi eser niteliğindeki her türlü yapımın sahibi katılımcı addolunur ve katılımcı ilgili mevzuat kapsamında tüm bu eserlerle ilgili mali ve komşu hakları kullanmaya yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder. Aksine oluşan durumlardan katılımcılar bizzat sorumlu olacaktır. Ancak katılımcılar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mülkiyet hakları ile birlikte mali haklarına dayanan haklarını (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), yalnızca yarışma iletişimine yönelik olarak kullanmak amacıyla, yarışma öncesinde, süresince ve sonrasında, süresiz olarak, yurtiçi ve dışında tüm mecralarda kullanmak üzere Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği'ne bila bedel devretmiş kabul edilir. DPİD bu hakları yarışma, eğitim ve tanıtıma yönelik amaçlar için kullanacaktır. Aksine kullanım, eser sahibinin izin ve onayına tabi olacaktır.
 • 15) Bu yarışmaya müracaat etmiş olan projelerin yarışma sonrasındaki telif hakkı ihlallerinden DPİD sorumlu değildir.
 • 16) Kamu düzenine, ilgili mevzuata, genel etik ve ahlak kurallarına (çocuk işçi çalıştırma, insan hakları, tüketici hakları, rekabet hakları, izinsiz 18 yaş altı pazarlama faaliyetleri vb.) aykırı bulunan projeler, ön eleme aşamasında elenerek, yarışma dışı tutulacaktır. Bu durumlarda, katılım bedeli iade edilmez.
 • 17) Yürütülen kampanyada, yerli ve/veya yabancı bir kampanyadan esinlenilmesi ya da mevcut konseptin taşınması durumunda, kaynakça açıkça beyan edilmelidir. Aksi durumlar için, DPİD ödülleri geri çağırma hakkına sahiptir.
 • 18) ) Başvuru formları ve görsellerde katılımcı ajansın logosu ve/veya adı yer almamalıdır. Başvuru sahibi ajans adı belirtilen işler diskalifiye edilecektir. Bu durumlarda katılım ücreti iade edilmez.
 • 19) ) DPİD yönetmeliği istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

DP ÖDÜLLERİ ZAMANLAMA

 • 16 Ocak 2019 - 23 Ocak 2019 İndirimli Başvuru
 • 24 Ocak 2019 - 10 Şubat 2019 Normal Başvuru
 • 11 Şubat 2019 Son Başvuru
 • 01 Mart 2019 – 11 Mart 2019 Ön Değerlendirme
 • 19 Mart 2019Genç Jüri Toplantısı
 • 20 Mart 2019Ana Jüri Değerlendirme
 • 09 Nisan 2019Ödül Töreni

Yönetmeliğin tamamını indirmek için tıklayınız.