KATILIM KATEGORİLERİ

1 - ANA KATEGORİLER

İnteraktif Pazarlama uygulamaları, markalar tarafından çeşitli dijital ve teknoloji kanalları kullanılarak internet ve/veya mobil cihazlar/uygulamalar aracılığıyla yapılan ve hedef kitlenin kurum/marka ile birebir ve doğrudan iletişime girmesi talep ve teşvik edilen, sonuçları ölçümlenebilen izinli pazarlama iletişimi çalışmalarıdır.

I-1 En İyi Mobil/Akıllı Cihaz Uygulaması
Hedef kitlelerin günlük yaşamlarında giderek daha fazla akıllı cihaz ile etkileşime girdiği günümüzde, hedef kitleyi harekete geçirici, marka mesajını yaygınlaştırıcı tüm akıllı uygulamaları kapsamaktadır.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitleyi harekete geçirici, marka mesajını yaygınlaştırıcı, yaratıcı ve etkin mobil/akıllı cihaz uygulamalarına dair ölçümlemeler
• Uygulamanın ilk bir aydaki indirilme sayısı

I-2 Omnichannel Pazarlama Kampanyası Yönetimi
Markaların en az 3 müşteri temas kanalında entegre bir şekilde gerçekleştirilmiş çoklu kanalda müşteri deneyimi yönetimi içeren projelerdir.

Değerlendirme kriterleri:
• Veriden üretilen içgörü ile tetiklenme durumu
• Tekilleştirilmiş müşteri profili kullanım durumu
• Bütünleşik bir müşteri deneyimi sunmaya/iyileştirmeye sağladığı katkı
• Uygulama için kullanılan interaktif kanallar
• Her kanal için;
• Tekil ulaşım / Tekil erişim/ Ziyaretçi sayısı
• Geri dönüş/Tıklama oranı
• Her kanalın kendi kategorisindeki değerlendirme kriterleri

I-3 Sosyal Medyada Topluluk Yönetimi
Tanıtım ve katılımların ağırlıklı olarak sosyal medya kanalları kullanılarak yapıldığı, topluluğun kendi arasında ve/veya kurum ve markalarla etkileşimli iletişime girdikleri kampanyalardır. Her sosyal medya kanal için;

Değerlendirme kriterleri:
• Yönetilen Sosyal Ağın Büyüklüğü
• Takipçi /Hayran/Üyeleri tercih edilen bir aksiyona yönlendirme oranı
• Marka/Kurum hakkında kullanıcı iletişimi miktarı
• Sosyal Ağ İçindeki Aktif Kullanıcı Oranı
• Sosyal Medya Aracılığıyla Yaratılan Trafik
• Sosyal Medya Kanalında Sorunu Çözüme Ulaştırma Oranı
• İçeriklerin Sosyal Ağlarda Görüntülenme Sayısı

I-4 Dijitalde Viral / Real Time Kullanımı
Sosyal Medya kanallarında kurum/markaya yönelik pazarlama iletişiminde kullanıcı/ziyaretçilere yönelik tasarlanan ve paylaşım yoluyla yayılarak hedef kitleye ulaşan online filmler, webisode’lar, interaktif videolar ve diğer dijital çözümler ile yaratıcı/yenilikçi kullanıcı deneyimine dayalı çözümler gibi pazarlama iletişimi temelli kampanyalardır.

Değerlendirme kriterleri:
• Paylaşım yoluyla kullanıcı/ziyaretçilere ulaşmada pazarlama iletişimine katma değerini gösteren tüm ölçümlemeler
• Erişim sayısı
• En az üç (3) sosyal medya mecrasında (youtube, instagram, twitter, facebook, pinterest gibi sosyal medya mecraları) yayınlanmış dijitalle sınırlı kampanyalar

I-5 Yenilikçi Pazarlama Teknolojileri Kullanımı
Teknolojinin hedef kitleyi harekete geçirme, marka mesajını yaygınlaştırma amacıyla etkin olarak kullanıldığı uygulamaları kapsamaktadır. API’ler, yüz tanıma uygulamaları, arttırılmış/sanal gerçeklik uygulamaları, giyilebilir teknolojiler, beacon vb uygulama örneklerini kapsamaktadır.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan teknoloji aracılığıyla hedef kitleye erişim sayısı
• Kullanılan teknoloji aracılığıyla hedef kitleyi tercih edilen bir aksiyona yönlendirme oranı
• Kullanıcı/ziyaretçilere ulaşmada pazarlama iletişimine katma değerini gösteren tüm ölçümlemeler

I-6 En İyi Influencer Kampanyası
Sosyal medyada hedef kitleyi harekete geçirecek Influencerların kullanımı aracılığı ile yapılan erişim rakamları başarılı ve yaratıcı kampanya kullanımlarını kapsamaktadır.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan Influencerlar ile hedef kitleye erişim sayısı
• Kullanılan Influncerlar ile hedef kitle ile oluşan etkileşim sonucu
• Kullanılan Influncerlar ile yayınlanan post, story, twit, vb sosyal medya kullanımı sayısı
• Kampanya süresi
• Markanın takipçilerini bir aksiyona yönlendirme oranı ( örneğin bir app tanıtımı yapıldıysa bu app influencer kullanımı ile kaç adet indirildi gibi)

Veriye Dayalı Pazarlama uygulamaları, kurumların/markaların hedef kitlelerine ait demografik, sosyo-ekonomik ve/veya işlem bilgileri, online dünyadaki davranış verileri, ürün ilgileri, önerilere verdikleri yanıtlar, müşteri tercih ve eğilimlerini etkileyen diğer dış veriler analiz edilerek kampanya, uygulama, ürün iletişim çalışmalarını ifade eder..

V-1 Sadakat Uygulamaları
Müşterilere yönelik veriye dayalı tasarlanan kazanma, elde tutma, geri kazanma uygulamalarını kapsar. Sadakat programının bütünü için başvuru yapılabileceği gibi programın içindeki alt uygulama ile de katılım sağlanabilecektir. Bu madde altında değerlendirilecek ana kriterler sadakat programı tasarımı ve uygulamasında kullanılan yöntem ve teknikleri kapsar.

Değerlendirme kriterleri:
Kullanılan verinin zenginliği ve derinliği
Sadakat programı kapsamında toplanan müşteri verisinin çeşitliliği, hangi kanallardan hangi verilerin toplandığı ve işlendiğinin tariflenmesini ifade eder. Özlük, demografik, ürün/hizmet satın alma verileri, online kanallar/mağaza/reyon gezinme ve davranış verileri, mobil uygulama içi hareketler, sosyal medya hareketleri (beğeni, tercih, yorum, vs.) gibi verileri toplayabiliyor musunuz? Hava durumu, trafik verisi vb..farklı dış verilerin kullanım durumu, başka markalarla veri işbirliği yapılıp yapılmadığı gibi parametreler değerlendirilecektir.
Verinin tekilliği ve temizliği
Farklı kaynak sistemlerden (satış, servis, çağrı merkezi, e-ticaret, mobil uygulama, sosyal medya, vb.) topladığınız verileri tekilleştiriyor musunuz? Bir müşterinin farklı zamanlarda markanızla yaptığı etkileşimlerde aynı müşteri olduğuna dair nasıl bir kontrol mekanizmanız var? Topladığınız verinin temizliğini ve kaliteli olduğunu kontrol ettiğiniz mekanizmalarınız neler?
Omnichannel müşteri tanıma ve aksiyon alma
Müşterinin markanıza temas ettiği tüm kanallarda (satış, servis, çağrı merkezi, e-ticaret, mobil uygulama, sosyal medya, vb.) müşterilerinizi anahtar verilerle (sadakat kartı no, cep telefonu, müşteri id, mobil uygulama, e-posta verisi, cookie id vs.) tekil olarak tanıyabiliyor ve tüm kanallardan anlık olarak bu veriyi merkezi bir yapıya aktarabiliyor musunuz? Gerçek zamanlı verileri kullanarak tek kullanıcı deneyimli aksiyon/öneri sunabiliyor musunuz?
Fayda mekanizmalarının çeşitliliği
Sadakat programınız/uygulamanız kapsamında finansal, deneyimsel ne tür fayda mekanizmalarınız var? Farklı segment, müşteri profillerine göre farklılaşan fayda uygulamalarınız var mı?
İleri analitik çalışmalar
Sadakat programı tasarımı, segmentasyon, fayda mekanizmalarını belirlemek vb.. uygulamalar için yaptığınız analitik çalışmalar nelerdir? Veriden içgörü yaratarak bu çalışma ve mekanizmalarda yapılan düzenlemelere örnekler nelerdir?

V-2 Doğrudan Dijital Pazarlama Uygulamaları
(SMS, Push, E-Posta, banner, dijital outdoor ve addressable TV vb.).Markaların hedef kitlelerine, belirli bir kampanya veya net olarak belirlenmiş bir iletişim hedefine ulaşmak için (yaratıcı veri toplama çalışmaları da dahil olmak üzere) veri kullanarak uygulanan dijital tüm çalışmaları kapsamaktadır.

Değerlendirme kriterleri:
Veri toplama/işleme/analiz çalışmalarındaki özgünlük ve yaratıcılık
Uygulama/kampanya bazında topladığınız verilerdeki çeşitlilik, verilerin işlenmesi, analizi çalışmalarınız nelerdir?
Gönderimin sıklığı (tek seferlik, otomatik senaryolu (triggered)
Uygulama/kampanyanız için mevcut/potansiyel müşterilerinize erişim sıklığı nedir ve bu erişimleri tetikleyen senaryolar var mıdır?
İletişim kanalları ( tekli, çoklu)
Uygulama/kampanya kapsamında müşterilerinize/aday müşterilerinize hangi kanallardan ve nasıl ulaştınız? Çoklu ve omnichannel (tek kullanıcı deneyimli) kanal erişimlerinize dair bilgi paylaşır mısınız?
Müşteri geri dönüş kanalları (online/offline alışveriş, üyelik, vs)
Uygulama/kampanyanız kapsamında müşterilerinizin geri dönüşlerini hangi kanallardan ve hangi yöntemlerle takip ettiniz?
Hedeflenen / geri dönüş yapan müşteri adedi (Call-to-action'ı yanıtlandıran, alışverişe yönlenen, iş hedefini gerçekleştiren kişi)
Uygulama/kampanyanız kapsamında hedeflenen/iletişim yapılan tekil müşteri adedi ve belirlediğiniz iş hedefi kapsamında (üyelik, ziyaret, alışveriş yapma vs.) geri dönüş yapan tekil müşteri adedi nedir? Gerçekleşen geri dönüş oranı nedir?

Not: Hedef kitleli olmayan, mass çalışmalar kategori dışıdır.

V-3 Yenilikçi Veri ve İleri Analitik Yöntemler Kullanımı
Satış öncesi, satış anı ve satış sonrası hizmetlerde müşterinin deneyimini iyileştirme amaçlı yapılan çalışmalar, müşteri edinme, elde tutma, geri kazanım amaçlı kampanyalar için bu yöntemlerin kullanımı, segmentasyon vb. çalışmalarda kullanılan yenilikçi veri ve ileri analitik yöntemleri kapsar.

Değerlendirme kriterleri:
Çalışmanın amacı ve stratejisi
Çözülmek istenen iş ihtiyacı, bu ihtiyacı çözmek için oluşturulan stratejiyi tanımlar
Kullanılan verinin zenginliği ve derinliği
Yapılan çalışmada değerlendirilen müşteri verisinin zenginliği, çeşitliliği ve derinliğinin tanımıdır. Müşteri adedi, işlem, ürün izleme, ziyaret vs. ile ilgili veri büyüklüğü, kaç özellik olduğu, müşterinin davranışlarının anlık kırılımı vb. bilgilerini paylaşır mısınız? Veri türetme metotları kullanıldı mı veya dışarıdan veri alındıysa tanımlar mısınız?
Kullanılan metot ve teknikler
Veriyi modellemek ve örneklem üzerinde sentezler yapmak için kullanılan metot ve teknikler nedir? Hedeflenen sonuç için kullanılacak metoda ve tekniğe nasıl karar verildiği, araştırılan yöntemler, değerlendirilen diğer metotlar ve teknikler nelerdir ve kullanılan metot ve tekniğin seçilme gerekçesini açıklar mısınız?
İş hedeflerine katkısı
Yapılan çalışma için belirlenen iş hedefleri ve gerçekleşme durumu. Müşteri memnuniyeti, müşteri aktifliği, ilave ciro,kâr, geri dönüş oranlarında sağlanan artış, müşteri operasyonlarındaki performans iyileştirme katkısı vb. Projenizde verimlilik veya kârlılık gibi hedefleriniz olması durumunda yapılan yatırımın geri dönüş oranı hakkında bilgi verir misiniz?

Markaların seçilmiş hedef kitlelerine, marka görünürlüğü, ürün tanıtım, tadımı, tanıtıcı malzeme veya ürün dağıtımı gibi projeler kapsamında, eğitimli özel ekipler kurarak birebir ulaştığı doğrudan pazarlama yöntemleridir. Bu uygulamalar, ürün satışının gerçekleştiği alanın içinde olması durumunda satış noktasında pazarlama, satış noktası haricinde diğer indoor veya outdoor alanlarda gerçekleşmesi halinde ise sahada pazarlama olarak tanımlanır.
Değerlendirme yapılabilmesi için uygulamanın en az 3 noktada yapılmış olması gerekmektedir

S-1 Merchandising (Tanzim-Teşhir) Uygulamaları
Satış noktalarında, alışverişciyi mesaj ve yaratıcı görsel uygulamaların yer verildiği ürün teşhşrdisplay, POP malzemesi aracılığı ile satın almaya yönlendiren, teşvik eden, satın alma kararını olumlu etkileyen çalışmalardır.

Değerlendirme kriterleri:
• Çalışma yapılan (satış) noktası sayısı
• Aktivite öncesi ve sonrası bulunurluk oranları
• Satışa olan olumlu etkisi
• Kategori büyümesi
• Uygulanan malzeme çeşitliliği

S-2 Satış /Tüketim Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler
Marka iletişim stratejisine ve hedefine uygun olarak, alışverişçiye yönelik, ürünün tanıtımı, tadımı, denettirilmesi veya promosyonel taktik içeren kurgulardır. Kreatif çözümlerin yanı sıra; yaygınlık, erişim, iş sonuçları öne çıkmaktadır.

Değerlendirme kriterleri:
• Aktivite yapılan toplam satış noktası
• Toplam çalışma gün sayısı,
• Ulaşılan/tanıtım/tadım yapılan kişi sayısı,
• Satış hedefi gerçekleşme
• Satışa çevirme başarısı (satış/ulaşılan kişi adedi)
• Aktivite sırasında ve sonrasında büyüme

S-3 Yerel Odaklı Satış Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler
Genel uygulamalarında dışında kalan, belirli bir coğrafi bölge ya da seçilmiş belli bir mağaza zincirine özel yaratılmış tanıtım, tadım veya promosyonel taktiği içeren uygulamalardır. Bu kategoride, söz konusu kanalın ihtiyacına yönelik çözümler ve projenin özelleştirilmesindeki detaylarda etkinlik aranacaktır.

Değerlendirme kriterleri:
• İlgili perakende kanalı/coğrafi bölgeye özel projenin kurgulanmasına yönelik içgörüler
• Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleşen proje sonuçları ve etkileri
• Markanın özel aktivite kurgulamasındaki amaçların gerçekleştiğine dair tüm ölçümlemeler
• Toplam çalışma gün sayısı,
• Ulaşılan/tanıtım/tadım yapılan kişi sayısı,
• Kategorinin büyümesi yönündeki katkısı

S-4 Saha Pazarlama Uygulamaları (Ambient)
Satış noktalarında değil, ev dışı ortamlarda, hedef kitleye yönelik, markanın bilinirliği ve imajına katkıda bulunmak üzere taktiksel bir kurgu ile yapılan yaratıcı saha uygulamalarıdır.

Değerlendirme kriterleri:
• Çalışma yapılan indoor-outdoor alanının genişliği/büyüklüğü
• Çalışma süresi
• Ulaşılan kişi. Marka adına etkileşime girilen ve ulaşılan (dağıtılan numune/yapılan tadım/yaşatılan deneyim) doğru hedef kişi sayısı.
• Kreatif çözümlerin kurguyu destekleyici etkisi
• Aktivite yapılan bölgelerde marka lehine oluşan olumlu performans rakamları.

S-5 Entegre Uygulamalar
Aynı kampanya dahilinde, hem satış noktası hem de saha pazarlama mecralarının kullanıldığı, alışverişçi/tüketiciye farklı alanlarda, zincir bir kurguda ulaşıldığı uygulamalardır.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan mecra farklılığı
• Ulaşılan (doğru) kişi sayısı, (Effective Reach)
• Yaşatılan deneyim, tattırma/numune adedi,
• Kullanılan görsel malzeme, metodoloji, promosyonel uygulama çeşitliliği
• Aktivite yapılan bölgelerde marka lehine oluşan olumlu performans rakamları

S-6 Geniş Kapsamlı Satış Noktası ve Sahada Pazarlama uygulamaları
Aynı anda birçok il ve noktada gerçekleştirilen, ajansın geniş uygulamalardaki performansını kanıtlayan uygulamalardır.
Eş zamanlı, çok sayıda satış noktasında, promotörlerin gerçekleştirdiği tanıtım, ürünün farklılıklarıyla teşhiri, deneyimlenmesi, POP malzemeleri ve yaratıcı görsel uygulamalarla satın alma kararını etkileyen çalışmalardır.

Bu kategoride değerlendirilecek projelerin en az 3 bölge, 10 il, 20 satış noktası ve 30 elemanla gerçekleşmiş olması esastır. (Bu kriterlerden en az iki tanesinin gerçekleşmiş olması şarttır.)

Değerlendirme kriterleri:
• Aktivite yapılan toplam satış noktası veya indoor/outdoor alanların sayısı
• Toplam çalışma gün sayısı,
• Ulaşılan kişi /dağıtılan numune/ yaptırılan tadım/deneyim
• Varsa satış hedefi gerçekleşme
• Varsa satışa çevirme başarısı (satış/ulaşılan kişi adedi)
• Aktivite sırasında ve sonrasında büyüme

Etkinlik Pazarlaması, bir ürün ya da marka için tüketicilere ve/veya kanallara yönelik kültür, sanat, bilim, eğlence, spor ve benzeri temalar ile bağlantı kurarak ve dikkat çekerek hedef kitlenin ürün ve marka ile bir araya gelmesini sağlayan çalışmalardır. Bilinirlik sağlama, haberdar etme, tanıtma, denettirme ve duygusal bağ oluşturma amacına yönelik olarak planlanan, tüketici ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlar odaklı bu etkinlikler yüz yüze iletişime dayanır.

E-1 Lansman Aktiviteleri
Lansmanı ya da relansmanı duyurmak amacıyla son kullanıcıya / tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik düzenlenen etkinliklerdir. Basın lansmanları, bayii/satış teşkilatına yönelik çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Lansman aktivitesine katılım
• Hedef gerçekleşme
• Lansman kurgusunda ürün stratejisinin ne şekilde uygulandığı
• Lansman sonunda katılımcıların deneyimi (Bir ölçüm metoduyla ölçülüp sonucun sunulması)

E-2 Roadshow
Ürün ya da markanın tanıtımına yönelik, belirli zaman periyodu içinde, birçok noktada aynı kafile ile bir rota üzerinden gerçekleşen ve son kullanıcıya/tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik etkinliklerdir.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Rut planının kaç noktada ve kaç günde tamamlandığı
• Kaç kişilik bir ekibin çalıştığı
• Etkinliğin ulaştığı (doğru) kişi sayısı
• Marka hedefine uygun tüketici deneyimi tasarımı
• Etkinlik alanının kurulum süresi

E-3 Gerilla Aktiviteler
Geleneksel pazarlama metodları dışında çözümler /mekanikler ve mekanlar düşünülerek hayata geçirilmiş, son kullanıcıya/tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik pazarlama etkinliklerdir.

Değerlendirme kriterleri:
• Marka stratejisi ve hedefine yönelik uygulanan gerilla fikri
• Bir ölçümleme metodu kullanılarak bu strateji ve hedefe uygun gerçekleşme
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Aktivitenin kaç noktada gerçekleştirildiği
• Etkinliğin kaç kişiye ulaştığı

E-4 Yarışma ve Festivaller
Ürün ya da markanın tanıtımına yönelik, sponsor tarafından değil, ana organizatör olarak hayata geçirilen her türlü yarışma, festival ve benzeri etkinlikler bu kapsamda değerlendirilecektir.
Yarışma ve festivallerde, etkinlik kapsamında stand sahibi ve/veya co-sponsor markaların düzenlediği çalışmalar S4 Sahada Pazarlama Uygulamaları kategorisinde değerlendirilecektir.

Değerlendirme kriterleri:
• Marka ile yarışma/festivalin bir araya getirilmesindeki stratejik kurgu
• Kaç kişiye duyurulduğu
• Kaç kişinin katıldığı
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-5 Spor Pazarlaması Aktiviteleri
Bir ürün ya da markaya yönelik spor başlığı altında (Federasyonları mevcut spor branşları ve/veya federasyonları mevcut olmayan tüm ekstrem sporlar ve motor sporları) nihai tüketiciye yönelik gerçekleştirilen tüm etkinliklerdir. Sporu destekleyen her türlü etkinlik pazarlaması kurgusu içinde yer alan projeler, bu kategoriden başvuruda bulunabilir.

Değerlendirme kriterleri:
• Marka ile seçilen branşın ilişkilendirilmesindeki konumlama
• Spor odaklı yapılan etkinlik stratejisi
• Kullanılan doğrudan pazarlama teknikleri ve uygulamaları
• Spor endüstrisine olan katkısı
• Kaç kişiye ulaşıldığı
• Etkinliğin içeriği
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-6 Alışveriş Merkezi Etkinlikleri
Alışveriş Merkezlerinin kendi ziyaretçilerine yönelik gerçekleştirdiği özel günlere yönelik her türlü etkinlik ve/veya bir ürün ya da markaya yönelik olarak gerçekleştirilen tüm etkinlik projeleri bu kategoride değerlendirilecektir. Bütün etkinliklerin Alışveriş Merkezleri kapalı ve/veya açık alanlarında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı ve sayısı
• Hedef kitleye ve konsepte uygunluk
• Hedef gerçekleşme
• Marka veya ürün ise kurgusunda stratejinin nasıl uygulandığı ve alışveriş merkezi / hedef kitle seçim kriterlerinin uygunluğu
• Etkinlik sonuçlarının gösterilmesi

E-7 Özel Projeler
Etkinlik pazarlaması tabanına dayalı bir kurguya sahip ve yukarıdaki kategoriler dışında kalan, nihai tüketiciye yönelik etkinlik pazarlaması uygulamalarıdır.

Değerlendirme kriterleri:
• Etkinliğin hedef kitle tanımı
• Uygulanan tanıtım çalışmaları
• Toplam ulaşım / katılım
• Hedef kitle deneyimi
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

E-8 Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyası
“Etkinlik pazarlaması” kategorisi içerisinde yer alan en az 2 etkinlik kanalının entegre bir pazarlama bakış açısıyla kullanılmasıyla gerçekleştirilmiş projelerdir.

Değerlendirme kriterleri:
• Kullanılan etkinlik kanal sayısı ve isimleri
• Etkinliğin hedef kitle tanımı
• Marka stratejisine ve hedefine uygunluk
• Uygulanan tanıtım çalışmaları
• Toplam ulaşım / katılım
• Hedef kitle deneyimi
• Proje sonrasında marka algısındaki değişiklik

Not: Yarışma katılım formunun anlaşılır olması, belirtilen kriterle doldurulmuş olması, kategori ve pazar koşullarının zorluğunu, çözüm, yenilikçilik, kampanya ile yaratılan etkinin büyüklüğü, kanıttaki açıklık, çoklu mecra kullanımı ve genel değerlendirmeleri esas kriterleri olarak alınır. Tüm veriler belli bir kaynağa dayandırılmalıdır. Kaynak marka sahibi, mecra sonuçları ve/veya araştırma şirketleri olabilir.

2 - ÖZEL KATEGORİLER

İnteraktif, etkinlik, veritabanı, saha ve satış noktası kategorilerinden en az 3’ünü bir arada kullanan kampanyalar başvuruda bulunabilir. Başvuru, tek ajans tarafından yapılabileceği gibi, kampanyanın birden fazla ajans tarafından yürütülmesi durumunda, tüm ajansların katılımı zorunludur. Aynı kampanya için farklı ajanslar ayrı ayrı başvuruda bulunamaz.

Değerlendirme kriterleri:
• Hedef kitle tanımı
• Kampanya hedefi
• Uygulanan doğrudan pazarlama yöntemleri
• Marka stratejisine ve hedefine uygunluk
• Kampanya sonuçları

Bu kategoride doğrudan pazarlama etkinlikleri veya kampanyalarındaki, “fikrin, mesajın ve görsel tasarımın özgünlüğü”, “Türkçenin doğru kullanımı” ve “iletişimin çözmesi gereken probleme bulunan yaratıcı çözüm” çerçevesinde “yaratıcılık” ödüllendirilir.

Değerlendirme kriterleri:
Özgünlük: Ödüllendirilecek işin, hem içerdiği fikirde, hem taşıdığı mesajda hem de görsel tasarımda daha önce herhangi bir benzeri olmamalı.
• Kullanılan dil ve görsel tasarımın birbirini tamamlaması, iletişim dili olarak çekiciliğinin olması, malzemeyi ve mecrayı farklı kullanma özelliği.
Türkçenin doğru ve etkin kullanımı: Yapılan çalışmalarda Türkçe doğru, etkin ve duru bir şekilde kullanılmalıdır.
Bağımsızlık: Doğrudan pazarlama, reklam ya da halkla ilişkilerin bir parçası değil, tamamlayanı ya da bağımsız bir çalışmadır. Dolayısıyla da yapılan çalışmaların markanın iletişim stratejisi içinde ama “bağımsız” bir yaratıcılık içermesi gerekir. Yapılan yaratıcılığın hedef kitleyi etkileyebilecek değerde olması.

Bu ödül, sosyal sorumluluk projeleri arasında iletişimini “doğrudan pazarlama” tekniklerinden en az birini kullanarak gerçekleştirilen kampanyalar için geçerlidir. Projeler yaratıcılık ve iş sonuçları çerçevesinde değerlendirilecektir.

Değerlendirme kriterleri:
• Gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesinde Dijital, etkinlik, veri tabanına dayalı ve/veya sahada ve satış noktasında pazarlama tekniklerinden en az birinin kullanılması ön şarttır. Projenin özgünlüğü, yaratıcılığı, süreç yönetimi ve iş sonuçları değerlendirme kriteri olarak alınacaktır.

Bu ödül, Ana Jüri üyeleri tarafından verilecek ve ödüle adaylık kabul edilmeyecektir. Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından tanımlanan doğrudan pazarlama kanallarını yaygın şekilde kullanan, bunu yaparken yaratıcılığı güçlü yenilikçi projeleri hayata geçirmek konusunda cesur davranan, doğrudan pazarlama alanında aldığı hizmetleri ölçümleyen ve geri dönüşlerini sektör ile paylaşarak öncülük eden reklam veren ödüllendirilir.

Değerlendirme kriterleri:
• Bu ödül için değerlendirmeye alınma kriterleri, doğrudan pazarlama hizmeti alan markanın daha önce denemediği kanalları ve/veya daha önce kullandığı kanalları yaratıcı bir kurgu ile entegre ederek kullanmaktan çekinmemesi, doğrudan pazarlama alanında yenilikleri denemekte cesur davranması, gerçekleştirdiği çalışmaların somut sonuçlarını paylaşarak, sektörün gelişiminde teşvik edici olması ve doğrudan pazarlamayı sürdürülebilir pazarlama iletişimin bir parçası olarak görmesi sayılabilir.
• Bu kategori için DPİD Yönetim Kurulu’nun belirlediği 5 aday, Jüri Başkanı tarafından açıklanır. Ana jürinin, önerilen listeye ilave yapma hakkı saklıdır. Belirlenen adaylar oylanır ve en yüksek oyu alan iki aday, kısa listeye kalır. Son iki aday arasında yapılan ikinci oylamada, en yüksek oyu alan “En Cesur Müşteri” seçilir.
• Ana Jüri, yaptığı değerlendirme sonucunda birden fazla ödül verme hakkına da sahiptir.

PROJENİZ HAZIR MI?
Hemen Başvur