KATEGORİLER

I İnteraktif Pazarlama

İnteraktif Pazarlama uygulamaları, kurumlar/markalar tarafından çeşitli teknoloji kanalları kullanılarak internet ve/veya mobil cihazlar aracılığıyla yapılan ve hedef kitlenin kurum/marka ile birebir ve doğrudan iletişime girmesi talep ve teşvik edilen, sonuçları ölçümlenebilen izinli pazarlama iletişimi çalışmalarıdır.

I-1 En İyi Mobil/Akıllı Cihaz Uygulaması

Hedef kitlelerin günlük yaşamlarında giderek daha fazla akıllı cihaz ile etkileşime girdiği günümüzde, hedef kitleyi harekete geçirici, marka mesajını yaygınlaştırıcı tüm akıllı uygulamaları kapsamaktadır.

I-2 Entegre İnteraktif Pazarlama Kampanyası

En az 3 interaktif iletişim kanalının entegre bir pazarlama bakış açısıyla kullanılmasıyla gerçekleştirilmiş projelerdir.

Sosyal Medya Uygulamaları

Kurumlar/markalar tarafından çeşitli sosyal medya kanalları kullanılarak internet ve/veya mobil kanallar aracılığıyla yapılan itibar yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, bilinirlik sağlama, haberdar etme, tanıtma ve duygusal bağ oluşturma amacına yönelik iletişim ve pazarlama çalışmalarını ifade eder.

I-3-1 Sosyal Medyada Topluluk Yönetimi

Tanıtım ve katılımların ağırlıklı olarak sosyal medya kanalları kullanılarak yapıldığı, topluluğun kendi arasında ve/veya kurum ve markalarla etkileşimli iletişime girdikleri kampanyalardır.

I-3-2 Viral Pazarlama Faaliyetleri

Sosyal Medya kanallarında kurum/markaya yönelik pazarlama iletişiminde kullanıcı/ziyaretçilere yönelik tasarlanan ve paylaşım yoluyla yayılarak hedef kitleye ulaşan online filmler, webisode’lar, interaktif videolar ve diğer dijital çözümler ile yaratıcı/yenilikçi kullanıcı deneyimine dayalı çözümler gibi pazarlama iletişimi temelli kampanyalardır.

I-4 En İyi Teknoloji Kullanımı

Teknolojinin hedef kitleyi harekete geçirme, marka mesajını yaygınlaştırma amacıyla etkin olarak kullanıldığı uygulamaları kapsamaktadır.
API’ler, yüz tanıma uygulamaları, arttırılmış/sanal gerçeklik uygulamaları, giyilebilir teknolojiler, beacon vb uygulama örneklerini kapsamaktadır.
V Veritabanına Dayalı Pazarlama

Veritabanına Dayalı Pazarlama uygulamaları, kurumların/markaların hedef kitlelerine ait demografik, sosyo-ekonomik ve/veya işlem bilgilerinin tutulduğu ortamı ve bu ortamdan faydalanılarak yapılan iletişim çalışmaları ifade eder.

V-1 Doğrudan Postalama Çalışmaları

Markaların seçilmiş hedef kitlelerine, belirli bir kampanya dahilinde veya net olarak belirlenmiş bir iletişim hedefine ulaşmak için (yaratıcı data toplama çalışmaları da dahil olmak üzere) doğrudan postalama yöntemi ile gönderilen iki veya 3 boyutlu çalışmaları kapsamaktadır.

V-2 E-posta Çalışmaları

Markaların seçilmiş hedef kitlelerine, belirli bir kampanya dahilinde veya net olarak belirlenmiş bir iletişim hedefine ulaşmak için yapılan tekil veya çoklu e-posta çalışmalarını ifade eder. (Düzenli e-bültenler bu kategoride değerlendirilmeyecektir.)

V-3 Sadakat Uygulamaları

Veritabanı yönetimi, segment yönetimi (kazanma, elde tutma, geri kazanma) gibi uygulamaları kapsamaktadır.
S Satış Noktasında ve Sahada Pazarlama

Markaların seçilmiş hedef kitlelerine, marka görünürlüğü, ürün tanıtım, tadımı, tanıtıcı malzeme ve ya ürün dağıtımı gibi projeler kapsamında, eğitimli özel ekipler kurarak birebir ulaştığı doğrudan pazarlama yöntemleridir. Bu uygulamalar, ürün satışının gerçekleştiği alanın içinde olması durumunda satış noktasında pazarlama, satış noktası haricinde diğer indoor ve ya outdoor alanlarda gerçekleşmesi halinde ise sahada pazarlama olarak tanımlanır.
Değerlendirme yapılabilmesi için uygulamanın en az 3 noktada yapılmış olması gerekmektedir.

S-1 Merchandising (Tanzim-Teşhir) Uygulamaları

Satış noktalarında, alışverişciyi yönlendirerek satışa teşvik eden, ürün display, POP, mesaj ve diğer yaratıcı görsel uygulamalarla satınalma kararını etkileyen çalışmalardır.

S-2 Satış Noktası/Tüketim Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler

Marka iletişim stratejisine uygun olarak, alışverişçiye yönelik, ürünün tanıtımı, tattırımı veya promosyonel taktik içeren, kreatif çözümlerin yanı sıra, yaygınlık, erişim, iş sonuçları öne çıkan uygulamalardır.

S-3 Yerel Odaklı Satış Noktası İçi Promosyonel Aktiviteler

Genel uygulamalarında dışında kalan, belirli bir coğrafi bölge ya da seçilmiş belli bir mağaza zincirine özel yaratılmış tanıtım, tadım veya promosyonel taktiği içeren uygulamalardır. Bu kategoride, söz konusu kanalın ihtiyacına yönelik çözümler ve projenin özelleştirilmesindeki detaylarda etkinlik aranacaktır.

S-4 Sahada Pazarlama Uygulamaları

Satış noktası dışında kalan (outdoor-indoor) alanlarda, marka hedef kitlesine birebir ulaşmak adına gerçekleştirilen, marka bilinirliği ve imajına katkıda bulunan, strateji ve taktik içeren (Çevresel etkileşimli (ambient) uygulamalar da dahil olmak üzere ) pazarlama uygulamalarıdır.

S-5 Entegre Uygulamalar

Aynı kampanya dahilinde, hem satış noktası hem de sahada pazarlama mecralarının kullanıldığı, alışverişçi/tüketiciye farklı alanlarda ulaşıldığı uygulamalardır.

S-6 Geniş Kapsamlı Satış Noktası ve Sahada Pazarlama uygulamaları

Aynı anda birçok il ve çalışma noktasında gerçekleştirilen, ajansın geniş uygulamalardaki performansını kanıtlayan uygulamalardır.
Eş zamanlı olarak, coğrafi anlamda yaygın erişim sağlayan, pek çok satış noktasında, alışverişciyi yönlendirerek satışa teşvik eden, promotörlerin gerçekleştirdiği tanıtım, ürün display, POP ve diğer yaratıcı görsel uygulamalarla satınalma kararını etkileyen çalışmalardır.
Bu kategoride değerlendirilecek uygulamaların en az 3 bölge, 10 il, 20 satış noktası ve 30 elemanla gerçekleşmiş olması esastır. (bu kriterlerden en az iki tanesinin gerçekleşmiş olması şarttır)
E Etkinlik Pazarlaması

Etkinlik Pazarlaması, bir ürün ya da marka için tüketicilere ve/veya kanallara yönelik kültür, sanat, bilim, eğlence, spor ve benzeri temalar ile bağlantı kurarak ve dikkat çekerek hedef kitlenin ürün ve marka ile bir araya gelmesini sağlayan çalışmalardır. Bilinirlik sağlama, haberdar etme, tanıtma, denettirme ve duygusal bağ oluşturma amacına yönelik olarak planlanan, tüketici ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlar odaklı bu etkinlikler yüz yüze iletişime dayanır.

E-1 Lansman Aktiviteleri

Lansmanı ya da rölansmanı duyurmak amacıyla son kullanıcıya / tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik düzenlenen etkinliklerdir. (Basın lansmanları, bayii/satış teşkilatına yönelik çalışmalar bu kategoride değerlendirilecektir.

E-2 Roadshow

Ürün ya da markanın tanıtımına yönelik, belirli zaman periyodu içinde, birçok noktada aynı kafile ile bir rota üzerinden gerçekleşen ve son kullanıcıya/tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik etkinliklerdir.

E-3 Gerilla Aktiviteler

Geleneksel pazarlama metodları dışında çözümler /mekanikler ve mekanlar düşünülerek hayata geçirilmiş, son kullanıcıya/tüketiciye ve/veya tüketiciye aracılık eden kişi/kurum/kuruluşlara yönelik pazarlama etkinliklerdir.

E-4 Yarışma ve Festivaller

Ürün ya da markanın tanıtımına yönelik, sponsor tarafından değil, ana organizatör olarak hayata geçirilen her türlü yarışma, festival ve benzeri etkinlikler bu kapsamda değerlendirilecektir.
Yarışma ve festivallerde, etkinlik kapsamında stand sahibi ve/veya co-sponsor markaların düzenlediği çalışmalar S4 Sahada Pazarlama Uygulamaları kategorisinde değerlendirilecektir.

E-5 Spor Pazarlaması Aktiviteleri

Bir ürün ya da markaya yönelik spor başlığı altında (Federasyonları mevcut spor branşları ve/veya federasyonları mevcut olmayan tüm ekstrem sporlar ve motor sporları) nihai tüketiciye yönelik gerçekleştirilen tüm etkinliklerdir. Sporu destekleyen her türlü etkinlik pazarlaması kurgusu içinde yer alan projeler, bu kategoriden başvuruda bulunabilir.

E-6 Alışveriş Merkezi Etkinlikleri

Alışveriş Merkezlerinin kendi ziyaretçilerine yönelik gerçekleştirdiği özel günlere yönelik her türlü etkinlik ve/veya bir ürün ya da markaya yönelik olarak gerçekleştirilen tüm etkinlik projeleri bu kategoride değerlendirilecektir. Bütün etkinliklerin Alışveriş Merkezleri kapalı ve/veya açık alanlarında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

E-7 Özel Projeler

Etkinlik pazarlaması tabanına dayalı bir kurguya sahip ve yukarıdaki kategoriler dışında kalan, nihai tüketiciye yönelik etkinlik pazarlaması uygulamalarıdır.

E-8 Entegre Etkinlik Pazarlaması Kampanyası

“Etkinlik pazarlaması” kategorisi içerisinde yer alan En az 2 etkinlik kanalının entegre bir pazarlama bakış açısıyla kullanılmasıyla gerçekleştirilmiş projelerdir.

EK - Entegre Doğrudan Pazarlama Kampanyası

İnteraktif, etkinlik, veritabanı, saha ve satış noktası kategorilerinden en az 3’ünü bir arada kullanan kampanyalar başvuruda bulunabilir. Başvuru, tek ajans tarafından yapılabileceği gibi, kampanyanın birden fazla ajans tarafından yürütülmesi durumunda, tüm ajansların katılımı zorunludur. Aynı kampanya için farklı ajanslar ayrı ayrı başvuruda bulunamaz.

Çİ – Çekmecede Kalmış İşler

Bu ödül, yaratıcı, yenilikçi, marka stratejisine uygun ancak çeşitli nedenlerle hayata geçirilmemiş doğrudan pazarlama proje önerilerine verilecektir. Uygulama ve sonuç esas alınmayacaktır. Projenin hangi sektör ve/veya markaya ait olduğunun belirtilmesi zorunludur. Marka belirtilmesi halinde katılım için müşteri onayı alınmış olması gerekmektedir.

EP - En Yaratıcı Doğrudan Pazarlama Uygulaması

Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD) tarafından verilen Yaratıcılık Ödülü, doğrudan pazarlama etkinlikleri veya kampanyalarında, “fikrin, mesajın ve görsel tasarımın özgünlüğü”, “Türkçenin doğru kullanımı” ve “iletişimin çözmesi gereken probleme bulunan yaratıcı çözüm” çerçevesinde “yaratıcılığı” ödüllendirir.

SS – Doğrudan Sorumluluk Projeleri

Bu ödül, sosyal sorumluluk projeleri arasında iletişimini “doğrudan pazarlama” tekniklerinden en az birini kullanarak gerçekleştirilen kampanyalar için geçerlidir. Projeler yaratıcılık ve iş sonuçları çerçevesinde değerlendirilecektir.

CM - En Cesur Müşteri

Bu ödül, Ana Jüri üyeleri tarafından verilecek ve ödüle adaylık kabul edilmeyecektir. Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği tarafından tanımlanan doğrudan pazarlama kanallarını yaygın şekilde kullanan, bunu yaparken yaratıcılığı güçlü yenilikçi projeleri hayata geçirmek konusunda cesur davranan, doğrudan pazarlama alanında aldığı hizmetleri ölçümleyen ve geri dönüşlerini sektör ile paylaşarak öncülük eden reklam veren ödüllendirilir.

GJ – Genç Jüri Ödülü

Bu ödül, genç jüri üyeleri tarafından verilecek ve ödüle adaylık kabul edilmeyecektir. Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği üyelerinin 30 yaş altı ekibinden seçilecek olan jüri, doğrudan pazarlama alanında en iyi buldukları projeyi kategorilerden bağımsız olarak seçerek ödüllendirir. Genç Jüri her ajanstan bir kişinin katılımıyla minimum 10 kişiden oluşur.