DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Yarışmaya katılan doğrudan pazarlama projeleri 4 ana başlık altında ve eşit ağırlıkta olmak üzere 1-5 arasında puanlanır. Bu başlıklar;
Projenin belirlenen hedef ve amaçlara ulaşması için kullandığı yöntemlerin doğru ve açık olarak belirlenmiş olması, en doğru pazarlama bileşkesinin sağlanması için doğru hedef kitle seçimi ile ölçümleme metodlarının proje hedeflerine göre kurgulanması beklenir.
Projelerin farklı uygulamaları ve fikirleri bünyesinde bulundurması beklenir. Yaratıcı çalışmanın strateji ile ne kadar örtüştüğü, tüm pazarlama çalışmasına katkısı, mesajın farklılaşması, hedef kitleye uygunluğu, sektörde farklılık yaratılmasına, tek tek ve bütün olarak değerlendirir.
Projenin tüketiciler tarafından kolay anlaşılır bir şekilde uygulanmış olması, uygulama esnasında yaşanacak problemlerin önceden düşünülerek çözüm önerilerin geliştirilmiş olması beklenir. Gerektiğinde destek alınan 3.parti hizmetlerinin doğru yönetimi, zamanlamasının takibi ve sorunların çözümünü kapsar. Eksiksiz ve kaliteli bir biçimde projenin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi değerlendirilir. Projenin birden fazla doğrudan pazarlama disiplininde etkin olarak kullanılması da uygulama içinde değerlendirilir. Hedef kitleye göre mecra belirlenmesi değerlendirmeler sırasında bir kriter olacaktır.
Proje öncesinde başarı kriterlerinin belirlenmiş olması, proje sonrasında ölçümlenme araçlarının kullanılmış olması ve bu sonuçların hedeflerin ne kadar başarıya ulaştığını somut bir şekilde gösteriyor olması beklenir.
DPİD olarak, doğrudan pazarlamanın önemli güçlerinden biri ölçümlenebilmenin önemini hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Aşağıda, her bir kategori için anlatımı zenginleştirecek bazı ölçümleme kriterlerini yol gösterici olması açısından kullanabilirsiniz.
DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ
DP Ödüllerinde iki aşamalı değerlendirme metodu kullanılır.
 • 1) Ön değerlendirme, 3 farklı grup; Yarışma Ana Jürisi, Dernek Üyesi Kuruluşlar ve Genç Jüri tarafından gerçekleştirilir.
 • 2) Yarışma Ana Jürisi ve Dernek Üyesi Kuruluşlar web üzerinden ‘‘online’’ olarak oylama yapacaklardır.
 • 3) Ön değerlendirme puanının belirlenmesinde her bir grup için ağırlıklı puanı kullanılır. (Yarışma Ana Jürisi %50, Dernek Üyesi Kuruluşlar %30, Genç Jüri %20)
 • 4) Tüm oylama süreci ve hesaplamalar online sistem üzerinden yapılmaktadır.
 • 5) Ön değerlendirme sonucunda her bir kategoride en yüksek oy almış ilk 5 proje kısa listeye kalır.

 • Genç Jüri ön değerlendirme sonucunda oylarla belirlenmiş kısa listeyi oylamak için toplanır.
 • Oylamalar keypad ile yapılır.
 • Genç Jüri tüm işleri oylamanın yanı sıra Genç Jüri ödülünü belirler.
 • Genç Jüri her ajanstan bir kişinin katılımıyla minimum 10 kişiden oluşur.

 • 1) Ana Jüri, ön değerlendirme sonucunda oylarla belirlenmiş kısa listeyi oylamak için toplanır. Oylamalar keypad ile yapılır.
 • 2) Ana Jürinin bu oylama sırasında “Wild Card” kullanma hakkı vardır. Bu hak ile değerlendirmeye alınması talep edilen projenin tekrar oylanması için ana jüri üyelerinin çoğunluğun olumlu oy kullanması gerekmektedir.
 • 3) Değerlendirme sonrasında toplam puan, oy veren ana jüri sayısına sistem tarafından otomatik olarak bölünür ve çıkan ortalama puan, ana jüri değerlendirme puanı olarak alınır.
 • 4) Ana Jüri değerlendirmesi sonrası 5 üzerinden 3 ve üzerinde oy olan projeler arasında, aldığı puana göre ilk üç belirlenir.
 • 5) Eşit puan alan projeler, puanlarının gerektirdiği ödülü alırlar.
 • 6) Jüri yukarıdaki değerlendirme esaslarına paralel olarak yapacağı değerlendirme neticesinde, herhangi bir kategoride 1.lik, 2.lik ya da 3.lük ödülü vermeme hakkını saklı tutar. Ayrıca herhangi bir kategori de, birden fazla 1.lik, 2.lik ya da 3.lük belirleme yetkisine sahiptir.
 • 7) Ana kategorilerde finale kalan ilk beş açıklanır, ilk üçe giren proje ödüllendirilir.
 • 8) Ödüller 1.lik, 2.lik ve 3.lük olarak adlandırılır. Özel Ödül kategorisinde sadece 1.’lik ödülü verilir.
 • 9) Ödüller, ajanslara ve hizmet alan şirketlere verilir.
 • • Ana Jüri; Doğrudan Pazarlama İletişimciler Derneği üyesi 7 kişi, Reklamverenler Derneği üyesi 2 kişi, Reklamcılar Derneği üyesi 2 kişi, Reklam Yaratıcıları Derneği üyesi 1 kişi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği üyesi 1 kişi, İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği üyesi 1 kişi, Internet Advertising Bureau (IAB Türkiye) üyesi 1 kişi, SiteTurkey Derneği Üyesi 1 kişi, Tesder Üyesi 1 kişi, Yaratıcı Etkinlikler Planlama ve Uygulama Derneği (YEPUD) Üyesi 1 kişi, Açık Hava Reklamcıları Vakfı Üyesi 1 kişi, İletişim veya İşletme Fakülteleri'nden 5 öğretim görevlisi, Medya Kuruluşlarından 4 kişi olmak üzere toplam 28 kişiden oluşur. Ana Jüri Başkanı, DPİD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • • Dernek Üyesi Şirketler; Derneğe üye şirketler, katılan tüm doğrudan pazarlama projelerini ön değerlendirme aşamasında oylar.
 • • Genç Jüri; Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği üyelerinin 30 yaş altı ekibinden seçilecek olan jüri, ana jüri öncesi oylama yapar.
  Jüri üyeleri, her iki değerlendirme aşamasında, herhangi bir şekilde yer aldıkları ve/veya kendileri ile doğrudan bağlantılı olan projelere puan veremezler.
Ön değerlendirme sırasında veya ödül kazananların belirlenmesi sonrasında, doğacak herhangi bir itiraz, gerekçe ve ispatlarıyla DPİD Yönetim Kurulu’na iletilir. İtiraz değerlendirilir ve proje başvurusunu yapmış olan ajansa iletilir. Gerekli görüşler ve belgeler toplandıktan sonra DPİD Yönetim Kurulu itiraz ile ilgili kararını itiraz sahibi ve ilgili ajansa yazılı olarak açıklar.